VITRAŽI

Vitraž je neobična likovna tehnika koja koristi staklo u boji kao osnovni medijum. Savladavanje zanata nije jednostavno jer se kompletan postupak od ideje do montaže sastoji od nekoliko faza: kreiranje ideje-nacrta, štampanje kartona u razmjeri 1:1, rezanje stakla, brušenje, zavarivanje, patiniranje i montaža. Transport i montaža su najrizičniji dio u cijelom procesu kada se zbog male nepažnje može uništiti cjelokupan rad.
Svaki vitražni panel se pravi sa posebnom namjenom, željom naručioca i za specifični arhitektonski ambijent. U većini slučajeva konačan dizajn je kompromis sa vlasnicima objekata i naših predloga.
Posebno se vodi računa o osvjetljenju, pozadini vitraža i stepenu transparentnosti. Odgovarajući dizajn kao gotovo rješnje se takođe može naći u bogatoj literaturi i katalozima.
Cijena zavisi od komplikovanosti crteža i na nju najviše utiču utrošak materijala i vrijeme izrade.